Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 59 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

CASH 3

CASH 3

CASH

De organisatie van de CASH cursussen, waaronder ook de differentianten cursussen, is de verantwoordelijkheid van het Concilium Chirurgicum en is gedelegeerd en wordt gecoordineerd in het geval de differentianten curssussen door de subverenigingen.  Het overzicht van alle CASH modules en opbouw vindt u hier.

CASH 3.V Vaatchirurgie

De tweedaagse cursus voor de differentianten vaatchirurgie behandeld de thema's 26 tot en met 32 intensief met practica, OSATS e.d.

CASH-3 Vasculair is een nieuwe trainings- en toetsingscursus voor vaatchirurgie die zeer geschikt is als voorbereiding op het Europese vaatexamen. In het najaar van 2011 heeft de eerste cursus plaatsgevonden als begin van een "state of the art" tweedaagse opleiding voor de vasculaire thema's binnen SCHERP. De cursus is opgezet door:

 • Commissie Opleiding Vaatchirurgie
 • Experimental Center for Technical Medicine, Universiteit Twente.
 • Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie

HOE WORDT GETOETST?

 • De 7 vasculaire SCHERP thema's
 • Praktische leerdoelen op niveau A tot en met E.
 • Invulling werkstations, verzorgd door meer dan 20 vaatopleiders
 • Veelzijdig programma van vier dagdelen.

HYPERMODERNE ECTM-APPARATUUR

Om de AIOS te toetsen op de bij het werkstation behorende typische klinische situaties, zijn in het ECTM verschillende leermiddelen beschikbaar:

 • Geavanceerde virtual reality endovasculaire en open repair simulatoren
 • Simulatiepatiënten
 • Diagnostische modaliteiten, zoals duplex en C-boog
 • E-Iearning modules ter voorbereiding op elk werkstation
 • De kennis en vaardigheden van de individuele AIOS-differentiant vaatchirurgie worden door de faculty van elk werkstation beoordeeld en komen in het Digitale Competentiegerichte Opleidingsportfolio chirurgie van elke AIOS.

Naast de werkstations zijn er plenaire sessies, waar gerenommeerde sprekers uw aandacht "out of the vascular box" vast weten te houden.

Opzet

In de komende vijf jaar zal de CASH-3-vasculair in haar volle omvang door de COV in nauwe samenwerking met de CASH commissie van het concilium chirurgicum en het ECTM van de Universiteit Twente worden ontwikkeld. De globale opzet is dat tijdens de jaarlijkse tweedaagse CASH-3-vasculair 'keylectures' verzorgd worden door gerenommeerde vaatchirurgen en dat per vasculair SCHERP thema werkstations worden ingericht (7 in totaal). Daarnaast wordt de AIOS in de gelegenheid gesteld om zich tijdens pauzeblokken op endovasculaire simulatoren voor te bereiden op de endovasculaire skills die getoetst worden. Aan elk werkstation zijn een of meerdere vaatchirurg-opleider(s) gekoppeld. Zij zijn als lid van de COV gemandateerd voor het bepalen van de vasculaire inhoud van het werkstation. Uiteindelijk zal elke AIOS-differentiatie vaatchirurgie alle zeven thematische werkstations binnen het 5e en 6e jaar minimaal eenmaal met goed gevolg moeten hebben doorlopen.

Cursusdata
Voor een overzicht van de beschikbare cursusdata en inschrijven, klikt u hier.

Impressie CASH-3V oktober 2015

Het onderwijsprogramma van de NVvV wordt ondersteund door een educational grant van:

Vascutek logo.jpggore_logo_fullcolor_1.jpg