Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 59 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Vragenlijst Hemodynamiek & CEA – de huidige stand van zaken

Vragenlijst Hemodynamiek & CEA – de huidige stand van zaken

Vragenlijst Hemodynamiek & CEA – de huidige stand van zaken

Adequate bloeddrukmonitoring rondom carotisendarterectomie (CEA), zowel intra-operatief als postoperatief, is van groot belang ter voorkoming van complicaties. Hoewel eerder onderzoek heeft aangetoond dat hemodynamiek een belangrijke rol speelt in het optreden van postoperatieve complicaties, is er vooralsnog geen duidelijke richtlijn met betrekking tot welke bloeddruk intra- of postoperatief gehanteerd dient te worden, noch hoe deze bewerkstelligd moet worden.

Onder leiding van prof. de Borst is vanuit de afdeling vaatchirurgie in het UMC Utrecht een korte vragenlijst opgesteld, met als doel om het beleid gehanteerd door de Nederlandse vaatchirurg, ten aanzien van perioperatieve bloeddrukregulatie rondom CEA, in kaart te brengen. Om dit onderzoek te bewerkstelligen zult u, als Nederlandse vaatchirurg, per mail benaderd worden met een uitnodiging om de vragenlijst online in te vullen. Uw medewerking is hierbij van grote waarde om uiteindelijk tot betere richtlijnen te komen. Wij danken u bij voorbaat.

Mocht u deze mail (nog) niet hebben ontvangen, klik dan op onderstaande link voor de online vragenlijst:

https://nl.surveymonkey.com/r/7TLXTVJ 

Contactpersoon l.m.m.fassaert@umcutrecht.nl