Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
085 04 81 460 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Lid worden

U kunt lid worden van de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie via onderstaand inschrijfformulier, indien u voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap. Een van deze voorwaarden is lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Voor meer informatie: zie de statuten. Voor betaling van uw lidmaatschap willen wij u vriendelijk verzoeken dit formulier in te vullen en per post of email te versturen naar het bureau NVvV.

Het lidmaatschap is een gecombineerd lidmaatschap met de ESVS. U ontvangt als Vaatchirurg en assistent lid het European Journal of Vascular Surgery. De contributie wordt door de NVvV geïnd.

Beëindiging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk per brief of per e-mail te gebeuren voor het einde van het kalenderjaar.

De Wet op de Privacy maakt het verenigingen onmogelijk adressen zonder toestemming van de leden door te spelen aan derden. In verband hiermee inventariseert de NVvV momenteel of, en zo ja, in welke mate de leden bezwaar hebben tegen het doorgeven van hun adres aan derden.

Let wel; uw adres zal in geen geval worden doorgegeven of verkocht aan niet-medische, commerciële instanties.