Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
085 04 81 460 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Lidmaatschap

Lidmaatschap

 

Lid worden

Lid worden van de NVvV kan wanneer u als chirurg in het specialistenregister van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) staat ingeschreven of wanneer u in opleiding bent tot chirurg. Om lid te worden van de NVvV, dient u eerst lid te zijn van de NVvH. Voor meer informatie: zie de statuten. Als u nog geen lid bent van de NVvH, kan dat hier. 

 

Type lidmaatschappen, contributie en voordelen

*Het lidmaatschap is een gecombineerd lidmaatschap met de ESVS. U ontvangt als Vaatchirurg en als AIOS lid het European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 

**Zij die door hun aanmelding blijk geven van aantoonbare belangstelling voor de vaatchirurgie, mits zij bij de beoefening van hun dagtaak actief bij de vaatchirurgie problematiek betrokken zijn.

 

Klik hier om u aan te melden als lid van de NVvV.  Na inschrijving ontvangt u per mail een machtigingsformulier. 

 

Beëindiging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk per brief of per
e-mail te gebeuren voor het einde van het kalenderjaar.