Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
085 04 81 460 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Staatssecretaris Blokhuis neemt advies over van NVvV en NVvH inzake bevolkingsonderzoek AAA

Staatssecretaris Blokhuis neemt advies over van NVvV en NVvH inzake bevolkingsonderzoek AAA

Op 8 oktober jl. heeft staatssecretaris Paul Blokhuis zijn standpunt inzake bevolkingsonderzoek AAA aan de Tweede Kamer laten weten. Hij is van mening dat er inhoudelijk onvoldoende aanleiding is om over te gaan tot bevolkingsonderzoek. Staatssecretaris Blokhuis ondersteunt de lijn van de NVvV en de NVvH om dit onderwerp te prioriteren binnen de richtlijnen en geeft aan dit traject bij de NVvV, de NVvH en de NHG met belangstelling te zullen volgen.

Aanleiding
Op 9 juli jl. heeft staatssecretaris Paul Blokhuis het advies ‘Bevolkingsonderzoek naar aneurymsa van de abdominale aorta (AAA)’ dat is opgesteld door de Gezondheidsraad naar de Tweede Kamer gestuurd. Het advies is opgesteld op verzoek van het ministerie van VWS.

Advies Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad onderkent dat AAA een ernstige aandoening is die goed opgespoord kan worden en waarna een effectieve behandeling mogelijk is. In Nederland worden al veel mensen met een AAA via de individuele patiëntenzorg opgespoord en succesvol behandeld. De Gezondheidsraad constateert dat aan een bevolkingsonderzoek ook nadelen kleven, bijvoorbeeld extra diagnoses en behandelingen die anders niet zouden zijn gedaan en die voor de deelnemer geen direct nut maar wel (ernstige) risico’s kunnen opleveren. Alles afwegende constateert de Gezondheidsraad dat er onvoldoende aanleiding is om over te gaan tot bevolkingsonderzoek; de gezondheidswinst is naar alle waarschijnlijkheid beperkt. Het advies is wel om de huidige risicogerichte aanpak -via de individuele patiëntenzorg- te intensiveren.

Reactie NVvH/NVvH
De NVvH en de NVvV hebben kennis genomen van het advies. Op 4 september jl. is een gezamenlijke reactie naar het ministerie van VWS verzonden. Hierin hebben wij benadrukt dat ook wij van mening zijn dat het van belang is om de huidige risicogerichte aanpak te intensiveren, zodat de gunstige trend van meer preventieve operaties en minder aneurysma gerelateerde sterfte zich doorzet. Dit zou naar ons idee gerealiseerd kunnen worden door bij alle bekende en nieuwe patiënten met hart en vaatziekten in het kader van Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) vanaf 65 jaar en bij eerstelijns familieleden van patiënten met een AAA, conform de Europese richtlijn vanaf 50 jaar, een echo van de buik te laten verrichten.