Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
085 04 81 460 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Opvolger gezocht - Voorzitter Pijler Talent DCVA

Opvolger gezocht - Voorzitter Pijler Talent DCVA

Voor het verwezenlijken van haar missie, 25% reductie in CV ziektelast in 2030, heeft de DCVA vijf kernactiviteiten ontwikkeld; de pijlers Onderzoeksbeleid, Valorisatie, Implementatie, Talent en Data-infrastructuur.
Elk van deze pijlers heeft zijn eigen werkgroep met daarin een voorzitter en een coördinator / secretaris. Prof. Jolanda van der Velden heeft sinds de oprichting van de DCVA met veel inzet en enthousiasme de functie van voorzitter van de pijler Talent vervuld. Onder haar leiding is er in de afgelopen jaren een succesvol en gewaardeerd talentprogramma ontwikkeld. Helaas heeft zij  aangegeven per 1 januari 2022 te willen stoppen als voorzitter van de pijler Talent. Om die reden zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde opvolger. Statutair is het bestuur bevoegd om de opvolger te kiezen maar we willen graag van de mogelijkheid gebruik maken om alle partners de kans te bieden suggesties aan te dragen vanuit het eigen netwerk. Meer informatie over de pijler en de werkzaamheden kunt u lezen op onze website.

De pijler Talent
Om de continuïteit in hoogwaardig en innovatief onderzoek-, valorisatie en zorgbeleid te waarborgen, investeert de pijler Talent in het identificeren en faciliteren van de meest getalenteerde cardiovasculaire kandidaten. Zij zullen samen met andere talentvolle experts uit het veld de toekomstige leiders worden in nationale en internationale onderzoekconsortia, of een strategische positie in een (niet-) academische sector vervullen. Het huidige DCVA-talentbeleid is georganiseerd binnen drie thema’s; 1) Young@Heart, de community van jonge cardiovasculaire onderzoekers in Nederland, 2) samenwerking tussen consortia op het gebied van talentontwikkeling en 3) het Leadership Program, het 2-jarige trainingsprogramma voor de toekomstige leiders in het cardiovasculaire veld.

Werkzaamheden
De werkzaamheden van de voorzitter van de pijler Talent kosten maximaal 4 uur per week. Werkzaamheden zijn:

a) Continuering van activiteiten als voorzitter van de DCVA Pijler Talent;

b) In samenwerking met alle partners van de DVCVA de plannen van de Pijler Talent van de DCVA verder vormgeven;

c) Advies aangaande duurzame inrichting van de DCVA Pijler Talent.

Als voorzitter van de pijler Talent neem je plaats in de stuurgroep van de DCVA. De stuurgroep bestaat uit het statutaire algemeen bestuur, het Management Team (MT) en de voorzitters van de pijlers. De missie van de stuurgroep is de doelstellingen van de DCVA in concrete activiteiten te operationaliseren en leiding te geven aan de uitvoering hiervan. Ieder lid van de stuurgroep stelt jaarlijks een activiteitenplan op met een kostenraming voor de pijler en/of onderwerpen waarvoor hij/zij verantwoordelijk is; de stuurgroep gezamenlijk stelt op basis van deze plannen het jaarplan en de jaarbegroting van de DCVA vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.

Als laatste willen wij graag benadrukken dat deze positie niet gaat om een aanstelling maar dat er wel vacatiegelden beschikbaar zijn als tegenprestatie voor de geleverde inspanningen.