Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 59 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuws

Nieuws

Adequate bloeddrukmonitoring rondom carotisendarterectomie (CEA), zowel intra-operatief als postoperatief, is van groot belang ter voorkoming van complicaties. Hoewel eerder onderzoek heeft aangetoond dat hemodynamiek een belangrijke rol speelt in het optreden van postoperatieve complicaties, is er vooralsnog geen duidelijke richtlijn met betrekking tot welke bloeddruk intra- of postoperatief gehanteerd dient te worden, noch hoe deze bewerkstelligd moet worden.

Prof. dr. C.J.A.M. Zeebregts zal zijn taken als Dutch Council binnen de ESVS per september beëindigen. De NVvV is op zoek naar een opvolger die de komende 3 jaar wil participeren als Dutch council binnen de ESVS.

Ieder lid heeft onlangs een mail ontvangen van de ESVS om rechtstreeks kandidatuur in te dienen. Het bestuur verzoekt de leden om hun kandidatuur via het bestuur NVvV in te dienen (i.p.v. rechtstreeks bij de ESVS).

Op 19 mei j.l. heeft prof. dr. G.J. de Borst aan de Universiteit Utrecht zijn intreerede 'Hoofdzaken', als hoogleraar in de faculteit Geneeskunde op het vakgebied Vaatchirurgie, uitgesproken. 

 

The Uppsala Aortic Fellowship is an international combined clinical and research fellowship program dedicated to promoting knowledge in management of aortic pathologies among senior vascular trainees.

Wellicht ten overvloede maken wij u erop attent dat de reactietermijn voor het aanmelden van klinieken voor Diep Veneus Occlusief is verlengd tot 1 juni 2017

Graag willen wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen betreffende de problematiek rond de vergoeding en erkenning van de behandeling van patiënten met chronisch diep veneus obstructief vaatlijden. In bijgaande brief zult u aantreffen:
•             de eisen welke gesteld worden aan klinieken die deze zorg willen gaan bieden;
•             de procedure rond aanmelding.*

Op 30 maart j.l. heeft prof. dr. Bob Geelkerken aan de Universiteit Twente zijn intreerede ‘Samenwerken’, als hoogleraar Clinical Translation of Advanced Technologies Diagnosis and Treatment of Vascular Disorders,  uitgeproken. Klik hier om zijn oratie te lezen. 

Onconventionele diagnostische methoden voor distale ischemie en secundaire preventie.

Diabetische voet ulceraties zijn een gevreesde complicaties, leidend tot majeure amputatie in 15%. Rond 50% van deze patiënten vertonen tekenen van perifere arteriële insufficiëntie.

Datum: 19 en 20 juni 2017
Waar: Isala ziekenhuis, Zwolle

Tijdens de twee daagse workshop komen verschillende onderwerpen aan bod waaronder technieken voor wondbehandeling, offloading en voetamputaties. Ook wordt er, aan de hand van meerdere live casussen, uitgebreid aandacht besteed aan endovasculaire technieken voor Below the Knee revascularisaties.

Doelgroep: jonge vaatchirurgen en differentianten