Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
085 04 81 460 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

25 jaar vaatdagen 3-4 april 2023 : save the date.

We staan voor grote uitdagingen in de gezondheidszorg. Als we nu niets doen, stijgt het totaal aantal hart- en vaatpatiënten naar 1,9 miljoen in 2030. Het nieuwe kabinet kan samen met het cardiovasculaire veld het tij keren.

Om te inventariseren waar in de heelkunde kennishiaten zijn blijven bestaan is recent het project “NVvH Kennisagenda 2.0” gestart, met als doel de NVvH kennisagenda uit 2018 te vernieuwen en een zo relevant mogelijke nieuwe kennisagenda op te stellen.

Zoals in de ALV besproken heeft de NVvV in samenwerking met Alii (een onafhankelijk platform voor medische kennis) een leden-App ontwikkeld. In de NVvV App vindt u alle leden met adresgegevens, bestuursfuncties en interessegebieden. Daarnaast zijn in de app de meest recente richtlijnen opgenomen (Nederlands als recent, anders Europees) in een interactief format met flowcharts. Verder is er verschillende informatie beschikbaar over opleiding, certificering of over belangrijke verenigingsdocumenten. Hier klikt u door voor een introductiefilm. Uw inloggegevens krijgt u via Alii per email. Wij zouden u willen vragen om ons zo veel mogelijk feedback te geven over de App om de nodige verbeteringen door te voeren.

Op deze pagina vindt u relevante informatie voor chirurgen m.b.t. COVID-19. Heeft u input, mail naar r.tabak@heelkunde.nl. Bekijk de COVID-19 pagina van de FMS voor algemene informatie. 

Op 8 oktober jl. heeft staatssecretaris Paul Blokhuis zijn standpunt inzake bevolkingsonderzoek AAA aan de Tweede Kamer laten weten. Hij is van mening dat er inhoudelijk onvoldoende aanleiding is om over te gaan tot bevolkingsonderzoek. Staatssecretaris Blokhuis ondersteunt de lijn van de NVvV en de NVvH om dit onderwerp te prioriteren binnen de richtlijnen en geeft aan dit traject bij de NVvV, de NVvH en de NHG met belangstelling te zullen volgen.

Pagina's